• 13 Niedziela Zwykła

      13 Niedziela Zwykła

      Od poniedziałku do końca sierpnia w Bazylice Mariackiej Msze święte będą celebrowane w dni powszednie od 6 do 11 o każdej pełnej godzinie oraz wieczorem o 18.30. Porządek niedzieli pozostaje bez zmian.

Witamy w oficjalnym serwisie Bazyliki Mariackiej, drugiej po katedrze wawelskiej świątyni Krakowa.

Nie było zamiarem biskupa Iwona budowanie zabytku, ale troska o duchowy wzrost mieszkańców stolicy. Czasy i pokolenia, których przemijanie obserwował kościół mariacki dokładały coraz to piękniejsze elementy wystroju, wiara ludzi umacniała znaczenie świątyni, ale ani biskup Iwo, ani Wit Stwosz, ani Matejko nie sądzili przecież, że możliwości techniki XXI wieku umożliwią w wirtualnej przestrzeni wejście do kościoła w internetowym świecie i zobaczenie piękna wnętrza, które dla wspaniałości dzieł sztuki tam zgromadzonych, wspaniałym zabytkiem się ostanie, a dla wciąż żywej wiary i pobożności ludzi tam przybywających kościołem nadal będzie.

Listy i komunikaty

Hejnał z Wieży Mariackiej